Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-17

Kinesiska: Kandidatexamensarbete (GKI2QA)

V3H5D (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Litteratur väljs i samråd med uppsatshandledaren. / Literature is chosen in cooperation with the thesis supervisor.
  Text

Referenslitteratur

 • Gibaldi, J. (2009). MLA Handbook for writers of research papers (7 uppl.). New York: Modern Language Association of America. ISBN: 978-1-603-29024-1
  Bok / Antologi
 • Denscombe, M. (2017). good research guide : for small-scale social research projects (Sixth edition.). London: Open University Press. ISBN: 9780335226863
  Bok / Antologi
 • Denscombe, M. (2012). Research proposals : a practical guide (Latest). Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. ISBN: 0335244068
  Bok / Antologi