Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-05

Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter (TY3016)

V3GZA (VT24, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Brecht, B. (1999). Mutter Courage und ihre Kinder (17 uppl.). Berlin: Suhrkamp.
  Bok / Antologi
 • Handke, P. (1966). Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke (1 uppl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN: 3518101773
  Bok / Antologi
 • Hansen, D. (2018). Mittagsstunde (2 uppl.). München: Penguin Verlag. ISBN: 9783328600039
  Bok / Antologi
 • Lahn, S., & Meister, J. C. (2008). Einführung in die Erzähltextanalyse (1 uppl.). Stuttgart: J.B.Metzler.
  Bok / Antologi
 • Loher, D. (2015). Manhattan Medea / Blaubart- Hoffnung der Frauen Frankfurt am Main.
  Bok / Antologi
 • Petrowskaja, K. (2015). Vielleicht Esther : Geschichten (4 uppl.). Berlin: Suhrkamp. ISBN: 9783518465967
  Bok / Antologi
 • Schlössler, F. (2012). Einführung in die Dramenanalyse (1 uppl.). Stuttgart/Weimar: Metzler.
  Bok / Antologi
 • Stamm, P. (2019). Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt Frankfurt am Main: Fischer.
  Bok / Antologi
 • Ett verk efter överenskommelse samt artiklar tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Asmuth, B. (2009). Einführung in die Dramenanalyse (7 uppl.). Stuttgart: Metzler.
  Bok / Antologi
 • Fischer-Lichte, E., Kolesch, D., & Warstat, M. (Red.). (2005). Metzler-Lexikon Theatertheorie (1 uppl.). Stuttgart: Metzler. ISBN: 9783476019561
  Bok / Antologi
 • Fischer-Lichte, E. (2004). Ästhetik des Performativen (1 uppl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. ISBN: 3-518-12373-4
  Bok / Antologi
 • Fludernik, M. (2013). Erzähltheorie : eine Einführung (4 uppl.). Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft. ISBN: 9783534299201
  Bok / Antologi
 • Martínez, M., & Scheffel, M. (2016). Einführung in die Erzähltheorie (10 uppl.). München: Beck. ISBN: 9783406699696
  Bok / Antologi
 • Nünning, A., & Nünning, V. (Red.). (2002). Neue Ansätze in der Erzähltheorie (1 uppl.). Trier: WVT, Wiss. Verl. Trier. ISBN: 3-88476-546-9
  Bok / Antologi
 • Pfister, M. (2001). Drama : Theorie und Analyse (11 uppl.). München: Fink. ISBN: 3-8252-0580-0
  Bok / Antologi
 • Stanzel, F. K. (2008). Theorie des Erzählens (8 uppl.). Stuttgart: UTB. ISBN: 3825209040
  Bok / Antologi
 • Vogt, J. (2014). Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie (11 uppl.). Stuttgart: UTB.
  Bok / Antologi