Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-14

Tyska, Språkdidaktik II (TY1066)

V3GZ3 (VT24, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2006). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (3 uppl.). Umeå: Fundo. ISBN: 9197558419
  Bok / Antologi
 • Hellqvist, B., & Manuguerra, N. (2021). Målspråket i klassrummet : en handbok för lärare i moderna språk (Första upplagans första tryckning). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127459601
  Bok / Antologi
 • Smith, S., & Conti, G. (2023). language teacher toolkit (Second edition.). Monee, IL: Piefke Trading. ISBN: 9783949651960
  Bok / Antologi