Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-31

Möten med skilda musikgenrer (GLP2QX)

V3GYD (VT24, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

 • Fermont, C., & Della Faille, D. (2016). Not your world music : noise in South East Asia : art, politics, identity, gender and global capitalism (1 uppl.). Ottawa, Ontario, Canada: Éditions Syrphe Hushush. ISBN: 9780994970503
  Läsanvisning:Läs kapitel 3 (finns som PDF i kursmappen)
  Bok / Antologi
 • Frith, S. (1996). Performing rites : on the value of popular music (1 uppl.). Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN: 0674661966
  Läsanvisning:Läs sid 75-95. Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Gullö, J. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg : en pedagogisk utmaning (1 uppl.). Stockholm: KMH förlaget. ISBN: 978-91-88842-41-1
  Läsanvisning:Utdrag, finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I G. Ahrne, & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder ( ss. 93-113).
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundberg, D. (2014). "Wagners musik är bättre än den låter" : en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet. I Bilder från musikskapandets vardag : mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik ( ss. 19-38).
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundberg, D., Malm, K., & Ronström, O. (2003). Music, media, multiculture : changing musicscapes (1 uppl.). Stockholm: Svenskt visarkiv. ISBN: 9185374377
  Läsanvisning:(Läs sid 1-76. Finns som pdf i kursmaterialmappen) Den svenska versionen: "Musik, media, mångkultur" går också bra att läsa.
  Bok / Antologi
 • Mattsson, H. T. (2019). Innovativ teknik i en akustisk värld. Folk och musik, 1-29. DOI: 10.33343/fom.79528
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Tidskriftsartikel
 • Kompletterande litteratur kan tillkomma.
  Text

Referenslitteratur

 • Born, G., & Haworth, C. (2017). From Microsound to Vaporwave: Internet-Mediated Musics, Online Methods, and Genre. Music and Letters, 98(4), 601-647. DOI: 10.1093/ml/gcx095
  Tidskriftsartikel
 • Borthwick, S., & Moy, R. (2004). Popular Music Genres: An Introduction (valfri). Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Bok / Antologi
 • Fabbri, F. (1982). What kind of music?. Popular Music, 2, 131-143. DOI: 10.1017/s0261143000001264
  Tidskriftsartikel
 • Fredriksson, D. (2018). Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna (1 uppl.). Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. ISBN: 9789176018262
  Läsanvisning:s 19-22; 32-33, 154-172 (finns i kurslitteraturmappen i Learn)
  Bok / Antologi
 • Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. I The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1 uppl., ss. 3-33). New York: Basic Books.
  Läsanvisning:Finns som PDF i kurslitteraturmappen i Learn.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2001). Modern recording techniques (5 uppl.). Boston: Focal Press.
  Bok / Antologi
 • Krogh, M. (2020). «Context is the new genre». Norsk medietidsskrift, 27(3), 1-15. DOI: 10.18261/issn.0805-9535-2020-03-05
  Tidskriftsartikel
 • Lena, J. C., & Peterson, R. A. (2008). Classification as Culture: Types and Trajectories of Music Genres. American Sociological Review, 73(5), 697-718. DOI: 10.1177/000312240807300501
  Läsanvisning:finns som PDF
  Tidskriftsartikel
 • (2021). Genre is disappearing, what comes next?. Hämtad 2023-12-13 från https://www.newyorker.com/magazine/2021/03/15/genre-is-disappearing-what-comes-next.
  Webbsida
 • (2023). What are internet aesthetics and subcultures? Two Aesthetics Wiki members explain. Hämtad 2023-12-13 från https://screenshot-media.com/culture/internet-culture/aesthetic-versus-subculture/.
  Webbsida