Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-13

Hållbara energisystem (GEG26G)

V3GWR (VT24, 75%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 3, ORD)

Litteratur

  • Henning, A. (2015). Making Energy Interventions more Effective: Situation, Interaction, and Precondition. International Journal of Humanities and Social Science, 5(9), 46-54. ISSN: 2220-8488
    Tidskriftsartikel
  • Richter, J., Tidwell, A., Fisher, E., et al. (2017). STIRring the grid: engaging energy systems design and planning in the context of urban sociotechnical imaginaries. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30(3), 365-384.
    Tidskriftsartikel
  • Vetenskapliga artiklar i litteraturstudie som utförs av studenten samt övrigt material som tillhandahålls av läraren..
    Text