Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-01

Tyska grundläggande kurs I (TY1067)

V3GUS (VT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Hofbauer, C., Karnland, A., Odeldahl, A., et al. (2016). Lieber Deutsch 1 2.0 (Andra upplagan). Solna: Liber. ISBN: 9789147121298
  Läsanvisning:alternativt online-boken Lieber Deutsch 1 2.0 som kan beställas via högskolan
  Bok / Antologi
 • Hofbauer, C. (2016). Lieber Deutsch 1 2.0 : facit (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121304
  Bok / Antologi
 • Aufderstrasse, H., & et al. (2003). Delfin, Lehr- und Arbeitsbuch. Dreibändige Ausgabe. Teil 1, Lektionen 1-7 Ismaning: Hueber. ISBN: 3-19-401601-6
  Läsanvisning:Lektion 1-3
  Bok / Antologi
 • Tysk-svensk/svensk-tysk ordbok efter eget val.
  Text

Referenslitteratur

 • Klingemann, U., Magnusson, G., & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken (5 uppl.). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152327180
  Bok / Antologi