Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-13

Spanska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan (GSP28C)

V3GSD (VT24, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik
 • Escandell Vidal, M. V. (2013). Introducción a la pragmática (3 uppl.). Barcelona: Ariel Lingüística. ISBN: 9788434409514
  Övrigt:Finns även som elektronisk bok: ISBN 9788434409842
  Bok / Antologi
 • Silva-Corvalán, C., & Enrique-Arias, A. (2017). Sociolingüística y pragmática del español (2 uppl.). Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN: 9781626163942
  Bok / Antologi
 • Tsunoda, T. (2004). Language endangerment and language revitalization Berin; New York: Mouton de Gruyter. ISBN: 3110176629
  Övrigt:Boken finns tillgänglig som e-bok via Högskolan Dalarnas bibliotek: http://dalbib.du.se/search*swe/?searchtype=X&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searcharg=language%20endangerment%20and%20language%20revitalization
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande olika typer av texter och artiklar (ca 250 s).
  Text
2. Spansk litteratur, från guldåldern till realismen
 • Bécquer, G. A. (2016). Rimas y leyendas (Eller senare. Ed. de Enrique Rull). London: Penguin. ISBN: 9788491050339
  Övrigt:Utvalda sidor
  Bok / Antologi
 • Cervantes, M. (1998). Don Quijote de la Mancha [Elektronisk resurs]. (Ed. de Francisco Rico). Hämtad från https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/.
  Övrigt:Utvalda kapitel
  E-bok eller PDF
 • Fernández de Moratín, L. (2004). El sí de las niñas (Eller senare. Ed. de Emilio Martínez Mata). Madrid: Cátedra. ISBN: 9788437620237
  Bok / Antologi
 • Graeske, C. (2015). "Att läsa med strategi på gymnasiet". I Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter. ( ss. 151-165). Lund: Studentlitteratur.
  Övrigt:Det kommer att finnas i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Pérez Galdós, B. (2003). Marianela (Eller senare. Ed. de Francisco Caudet). Madrid: Cátedra. ISBN: 9788437620619
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios (Eller senare). Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 9788467036916
  Bok / Antologi
 • (1739). Diccionario de Autoridades. Hämtad 2020-11-30 från https://webfrl.rae.es/DA.html.
  Webbsida
 • Kompendium (ca 120s).
  Text
3. 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika
 • Collie, J., & Slater, S. (1987). Literature in the Language Classroom: A resource book of ideas and activities (1987 eller senare). Cambridge: C.U.P.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • García López, J. (2001). Historia de la literatura española Barcelona: Vicens Vives.
  Bok / Antologi
 • García Lorca, F. (2000). Bodas de sangre Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi
 • Matute, A. M. (1960). Primera memoria (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Mistral, G. (2010). En verso y prosa. Antología Madrid: Real Academia Española.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Övrigt:Eller: Mistral, G. (2014) "Antología poética", Madrid: Edaf.
  Bok / Antologi
 • Neruda, P. (1998). Veinte poemas de amor y una canción desesperada Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Rulfo, J. (2010). Pedro Páramo Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Alvar, C., Mainer, J. C., & Navarro, R. (2014). Breve historia de la literatura española Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • García López, J. (2001). Historia de la literatura española (1 uppl.). Barcelona: Vicens Vives. ISBN: 9788431605971
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23 uppl.). Madrid: Espasa Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas (2 uppl.). Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española (2011 eller senare). Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi

Delkurser

1. Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik
 • Alcaraz Varó, E., & Mart, M. A. (2004). Diccionario de lingüística moderna Barcelona: Ariel. ISBN: 8434482606
  Bok / Antologi
 • Bernal, M., & Hernández Flores, N. (Red.). (2009). Estudios sobre lengua, discurso y sociedad: Homenaje a Diana Bravo Estocolmo: Acta Universitatis Stockholmiensis.
  Övrigt:ISSN: 0557-2657. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235240
  Bok / Antologi
 • Bravo, D., Hernández Flores, N., & Cordisco, A. (Red.). (2009). Aportes pragmáticos, sociopragmáticos y socioculturales a los estudios de la cortesía en español Buenos Aires: Dunken. ISBN: 9789870239802
  Bok / Antologi
 • Bravo, D., & Briz, A. (Red.). (2004). Pragmática sociocultural. Estudios sobre el discurso de cortesía en español Barcelona: Ariel Lingüística. ISBN: 84-344-8258-4
  Bok / Antologi
 • Einarsson, J. (2004). Språksociologi Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03262-5
  Bok / Antologi
 • Fuentes Rodríguez, C. (2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso Madrid: Arco Libros. ISBN: 8476354215
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (Red.). (1999). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser) Norstedts.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Labov, W. (2001). Principles of Linguistic Change: Social Factors London: Blackwell. ISBN: 0631179151
  Bok / Antologi
 • Mesthrie, R., & et al. (2011). Introducing sociolinguistics Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN: 978-0-415-55006-2
  Bok / Antologi
 • Moreno Fernández, F. (2009). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje Barcelona: Ariel. ISBN: 8434482770
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • Reyes, G. (1994). La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje Barcelona: Montesinos. ISBN: 8476391234
  Bok / Antologi
2. Spansk litteratur, från guldåldern till realismen
 • Alvar, C., Mainer, J. C., & Navarro, R. (2014). Breve historia de la literatura española Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (Red.). (1999). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser) Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
3. 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika
 • Brown, G. (2008). Historia de la literatura española. 6/1. El siglo XX (del 98 a la guerra civil) (1 uppl.). Barcelona: Ariel.
  Bok / Antologi
 • Franco, J. (2010). Historia de la literatura hispanoamericana (1 uppl.). Barcelona: Ariel.
  Bok / Antologi
 • Pedraza, F., & Rodriguez, M. (2000). Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana Madrid: Edaf.
  Bok / Antologi
 • Sanz Villanueva, S. (1994). Historia de la literatura española 6/2 Barcelona: Ariel.
  Bok / Antologi
 • Sullá, E. (Red.). (2001). Teoría de la Novela. Antología de textos del siglo XX Barcelona: Crítica.
  Bok / Antologi