Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-12

Religionsvetenskap II (GRK2TY)

V3GRB (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Religionsvetenskaplig teori och metod
 • Asprem, E. & Sundqvist, O. (red.). (2021). Religionshistoria : en introduktion till teori och metod. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144134222
  Bok / Antologi
 • Artiklar på ca 130 sidor tillkommer.
  Text
2. Religioner och viktiga teman i samtiden
 • Andersson, D. & Sander, Å. (red.). (2015). Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101767
  Bok / Antologi
 • Andersson, D. & Modée, J. (2011). Mänskliga rättigheter och religion. 1 uppl. Malmö: Liber. ISBN: 9789147094264
  Bok / Antologi
 • Burén, A. A. (2023). Närhet och distans : religionsvetenskapliga essäer. 1 uppl. Göteborg: Makadam. ISBN: 9789170614248
  Bok / Antologi
 • Geels, A. & Roos, L. (red.). (2010). Sex - för Guds skull : sexualitet och erotik i världens religioner. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059303
  Bok / Antologi
 • Kittelmann Flensner, K., Larsson, G. & Säljö, R. (red.). (2021). Känsliga frågor, nödvändiga samtal : att lära om och av kontroverser. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144137346
  Bok / Antologi
 • Lawton, C. & Morgan, P. (red.). (2007). Ethical issues in six religious traditions. 2 uppl. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN: 9780748623297
  Läsanvisning:Läses i urval i momentet Sexualitet, genus och religion. Finns som e-bok i HDas bibliotek.
  Bok / Antologi
 • Artiklar på ca 130 sidor tillkommer.
  Text
3. Fördjupning i religionsvetenskap
 • Larsson, G. & Sorgenfrei, S. (2019). Religion. Första upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147096718
  Bok / Antologi
 • Larsson, G., Sorgenfrei, S. & Viklund, T. (red.). (2020). Religion, migration och polisiärt arbete. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144141695
  Bok / Antologi
 • Nordin, M. & Schölin, T. (2011). Religion, vård och omsorg : mångkulturell vård i praktiken. 1 uppl. Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140673862
  Bok / Antologi
 • Artiklar på ca 130 sidor tillkommer.
  Text
 • Kursens tre sista veckor är en läskurs. Till den väljs litteratur i samråd med lärare.
  Text
4. Uppsats
 • Litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text