Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-15

Spanska I: Språkfärdighet och grammatik (GSP2SR)

V3GR7 (VT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Florby, G. & Fält, E. (1994). Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier. Uppsala: Scripta.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144014234
  Bok / Antologi
 • VV, A. (2011). Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión. ISBN: 9788484437260
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Falk, J. & m fl. (2003). Modern spansk grammatik. Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-06988-0
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2007). Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM. ISBN: 9788467515497
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. & Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467032819
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-10].
  Webbsida