Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-16

Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi (GIH2QK)

V3GQJ (VT24, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bellardini, H., Henriksson, A., & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789185433131
  Bok / Antologi
 • Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2021). Physiology of sport and exercise (Eighth edition). Champaign: Human Kinetics. ISBN: 9781718201729
  Övrigt:Tidigare upplagor kan även användas
  Bok / Antologi
 • Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Bellardini, H., & Tonkonogi, M. (2013). Senior power : styrketräning för äldre (1 uppl.). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789186323721
  Bok / Antologi
 • Magill, R. A., & Anderson, D. (2020). Motor learning and control : concepts and applications / Richard A. Magill, David I. Anderson (Twelfth edition.). New York, NY: McGraw Hill. ISBN: 9781260570557
  Bok / Antologi
 • Tonkonogi, M., & Bellardini, H. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom : för hälsa, prestation och individuell utveckling (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323448
  Bok / Antologi
 • (2018). Idrottens träning (Första upplagan). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789177270195
  Bok / Antologi