Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-25

Finansiell ekonomi (NA1003)

V3GPS (VT24, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., et al. (2022). Corporate finance (Thirteenth edition). New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN: 9781265533199
    Bok / Antologi