Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-08

Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap (TR3008)

V3GLM (VT24, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.