Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-19

Missbruk och beroende (GSA2XN)

V3GL8 (VT24, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Barth, T., & Näsholm, C. (2018). MI - samtal och förhållningssätt : att framkalla, förädla och förankra motivation (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144125923
  Bok / Antologi
 • Becker, H. S. (2006). Utanför : avvikandets sociologi (1 uppl.). Lund: Arkiv. ISBN: 9179242022
  Bok / Antologi
 • CAN. (2022). Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak. En studie med fokus på år 2021 i Sverige. Hämtad från https://www.can.se/app/uploads/2022/03/can-rapport-209-anvandning-och-beroendeproblem-av-alkhol-narkotika-och-tobak.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Eklund, N., & Hildebrand, M. (Red.). (2017). Dogmer som dödar : vägval för svensk narkotikapolitik (1 uppl.). Stockholm: Verbal. ISBN: 9789187777257
  Bok / Antologi
 • Heilig, M. (2015). Alkohol, droger och hjärnan : tro och vetande utifrån modern neurovetenskap (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127141797
  Bok / Antologi
 • Johnson, B., Richert, T., & Svensson, B. (2017). Alkohol- och narkotikaproblem (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144112381
  Bok / Antologi
 • Jönson, H., & Harnett, T. (2015). Socialt arbete med äldre (första upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127140714
  Bok / Antologi
 • regeringen. (2021). från delar till helhet (statens offentliga utredningar 2021-93). Hämtad från https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf.
  Myndighetspublikation
 • socialtyrelsen. (2015). Nationella Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.: stöd för styrning och ledning. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-1-16.pdf.
  Myndighetspublikation