Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-23

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap (GSK2UJ)

V3GKP (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.