Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-16

Makroekonomi, introduktion - Distans (NA1025)

V3GK2 (VT24, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Fregert, K. (2021). Grundläggande makroekonomi (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151434
    Bok / Antologi