Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-06-19

Vetenskaplig metod (IE1068)

V3GJF (VT24, 20%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Blomkvist, P., & Hallin, A. (2014). Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095141
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127788
    Bok / Antologi