Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-19

Fastighetsförvaltning (GBY2RX)

V3GHA (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hansson, B., Aulin, R., Landin, A., et al. (2021). Byggledning Förvaltning. 1 uppl. Studentlitteratur. ISBN: 9789144155654
    Bok / Antologi