Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-19

Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden (GBY2J2)

V3GH6 (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Burström, P. G. (2021). Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151786
    Bok / Antologi
  • Strandberg, B., & Lavén, F. (2021). Bygga hus : illustrerad bygglära (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151120
    Bok / Antologi