Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Makroekonomi, introduktion (NA1032)

V3GGC (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Fregert, K. (2021). Grundläggande makroekonomi (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151434
    Bok / Antologi