Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Bedömning och betygssättning för ämneslärare (APG24D)

V3GFT (VT24, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker (-). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171734495
  Bok / Antologi
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. DOI: 10.3102/003465430298487
  Tidskriftsartikel
 • Jönsson, A. (2023). Lärande bedömning (Sjätte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151109893
  Bok / Antologi
 • Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091600
  Bok / Antologi
 • Nilholm, C. (2020). Perspektiv på specialpedagogik (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144138626
  Bok / Antologi
 • Styrdokument och annat nedladdningsbart material från Skolverket samt vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text
 • Valfri skönlitterär bok/självbiografi om att leva med funktionsnedsättning tillkommer.
  Text