Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-02

Eventstudier (GTR2K8)

V3GEK (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ett urval av elektroniska tidskriftsartiklar och bokkapitel.
    Text