Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-16

Matematik 1b för grundlärare F-3 (GMD2HF)

V3GDF (VT24, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2016). problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12 uppl.). Boston: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Bok / Antologi
 • Bråting, K., Sollervall, H., & Stadler, E. (2013). Geometri för lärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144083902
  Bok / Antologi
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Red.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Bok / Antologi
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9140671461
  Bok / Antologi
 • Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., et al. (2008). Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping Teachers Move Beyond Show and Tell. Mathematical Thinking and Learning, 10(4), 313-340. DOI: 10.1080/10986060802229675
  Tidskriftsartikel
 • Artiklar, styrdokument och kurskompendium tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Bok / Antologi