Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-02-08

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion (GLP32S)

V3G7W (VT24, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.