Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-22

Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa (VAL) (GIH2ZE)

V3FKC (VT23, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, VAL)

Litteratur

 • Håkanson, R. (2016). Dokumentation i idrott och hälsa – en omöjlig ekvation?. I H. Larsson (Red.), Vad händer i praktiken? Lärare utforskar idrott och hälsa ( ss. 71-81). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Övrigt:Finns som pdf
  Kapitel i bok (antologi)
 • Jönsson, A. (2011). Lärande bedömning (2 uppl.). Malmö: Gleerup.
  Bok / Antologi
 • Lindberg, V., Lindström, L., & Pettersson, A. (Red.). (2011). Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (2 uppl.). Stockholm: Stockholms universitets förlag.
  Bok / Antologi
 • Redelius, K. (2012). Betygssättning i idrott och hälsa – en didaktisk utmaning med pedagogiska konsekvenser. I H. Larsson, & J. Meckbach (Red.), Idrottsdidaktiska utmaningar (2 uppl., ss. 217-232). Stockholm: Liber.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Seger, I. (2016). Betygsättning – ett (o)möjligt uppdrag?. I H. Larsson (Red.), Vad händer i praktiken? Lärare utforskar idrott och hälsa ( ss. 129-140). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Övrigt:Finns som pdf
  Kapitel i bok (antologi)
 • Skolverket. (2019). Bedömningsstöd i idrott och hälsa i grundskolan. Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-i-idrott-och-halsa-i-grundskolan.
  Övrigt:Finns som pdf
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2022). Betyg och prövning. Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=10020.
  Övrigt:Finns som pdf
  Myndighetspublikation

Referenslitteratur

 • Svennberg, L., Meckbach, J., & Redelius, K. (2016). Swedish PE teachers struggle with assessment in a criterion-referenced grading system. Sport, Education and Society, 23(4), 381-393. DOI: 10.1080/13573322.2016.1200025
  Övrigt:Finns som pdf
  Tidskriftsartikel