Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-01

Tyska grundläggande kurs II (TY1068)

V3F5Y (VT24, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Hofbauer, C., Karnland, A., Odeldahl, A., et al. (2017). Lieber Deutsch 2 2.0 (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121342
  Övrigt:alternativt online-boken Lieber Deutsch 2 2.0 som kan beställas via högskolan
  Bok / Antologi
 • Hofbauer, C., Karnland, A., Odeldahl, A., et al. (2017). Lieber Deutsch 2 2.0 : facit (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121359
  Bok / Antologi
 • Aufderstrasse, H., & et al. (2003). Delfin, Lehr- und Arbeitsbuch. Dreibändige Ausgabe. Teil 1, Lektionen 1-7 Ismaning: Hueber. ISBN: 3-19-401601-6
  Läsanvisning:Lektion 4-7
  Bok / Antologi
 • Klingemann, U., Magnusson, G., & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken (5 uppl.). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152327180
  Bok / Antologi
 • Tysk-svensk/svensk-tysk ordbok efter eget val.
  Text

Referenslitteratur

 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Övrigt:Eller 2010, e-bok, ISBN: 9789144061535
  Bok / Antologi
 • Jin, F., Jin, F., & Voss, U. (2014). Grammatik aktiv A1-B1. Üben, Hören, Sprechen (1 uppl.). Berlin: Cornelsen. ISBN: 9783060239726
  Bok / Antologi