Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-04

Tyska: Skriftlig språkfärdighet I (GTY2W5)

V3F5K (VT24, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Jin, F., & Voss, U. (2017). Grammatik aktiv B2-C1 : Üben, Hören, Sprechen (1 uppl.). Berlin: Cornelsen. ISBN: 9783060214822
  Bok / Antologi
 • Klingemann, U., Magnusson, G., & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken (senaste upplagan). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152327180
  Bok / Antologi
 • Valfri ordbok och nätbaserat material tillkommer.
  Text

Referenslitteratur

 • Farhan, C. R., & Nordberg, I. (1998). Ins Deutsche Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144007795
  Bok / Antologi
 • Florby, G., & Fält, E. (2004). Grammatiskt ABC Scripta.
  Bok / Antologi
 • Hering, A., Matussek, M., & Perlmann-Balme, M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau B1 bis C1 Hueber.
  Bok / Antologi
 • Schwandt, E. (1999). Tyskans vanligaste verb (1 uppl.). Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN: 9162222376
  Bok / Antologi