Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-24

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering (GAB2XT)

V3EGC (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Axelsson, J., Gillberg, G., Ljungar, E., & Peixoto, A. (Red.). (2020). Vad är arbetsvetenskap? : en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122489
  Bok / Antologi
 • Iseskog, T. (2022). Personaljuridik (Trettiofemte upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139026167
  Bok / Antologi
 • Lindelöw, M. (2016). Kompetensbaserad personalstrategi : hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden (senaste upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127146006
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur läggs ut på LEARN i forma av vetenskapliga artiklar ca 100 s.
  Text