Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-22

Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser (GEN2S2)

V3EF2 (VT23, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Referensmaterial delas på Learn. Studenter behöver inte köpa någon kurslitteratur.
    Text