Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-24

3D-printing översiktskurs (GMT2WL)

V3ECS (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Horvath, J., & Cameron, R. (2020). Mastering 3D Printing (2 uppl.). Pasadena: Apress. ISBN: 978-1-4842-5842-2
    Läsanvisning:Boken används som frivillig stödlitteratur
    Bok / Antologi