Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-24

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv (PA2008)

V3ECM (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur väljs i samråd med handledare.
    Text