Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-24

Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval (PA2010)

V3ECL (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur väljs i samråd med handledare.
    Text
  • Litteratur väljs i samråd med handledare.
    Text