Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-24

Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv (PA2009)

V3ECK (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Studenterna gör en kunskapsöversikt och söker litteratur i samråd med handledare.
    Text