Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-13

Handelsrättslig översiktskurs (RV1058)

V3E9J (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • (2023). Svensk juridik (Tredje upplagan). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139025993
    Bok / Antologi
  • Aktuell lagtext.
    Text