Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-05

Hållbara energisystem (GEG26G)

V3E9F (VT23, 75%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 4, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga artiklar (ca 80 sidor) samt övrigt material tillhandahålls av läraren.
    Text