Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-14

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete (SA1032)

V3E77 (VT23, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Avby, G. (2018). Att utveckla professionell expertis : en bok om kunskap och lärande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144114774
  Bok / Antologi
 • Cajvert, L. (2016). Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144106038
  Bok / Antologi
 • Danermark, B. (2000). Samverkan - himmel eller helvete? : [en bok om den svåra konsten att samverka] (senaste). Stockholm: Gothia. ISBN: 9172052783
  Läsanvisning:kap 1 och 6
  Bok / Antologi
 • Dunk-West, P. (2016). Att bli socialarbetare : en reflekterande vägledning för studenter (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097220
  Bok / Antologi
 • Killén, K. (2008). Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144047737
  Bok / Antologi
 • Røkenes, O. H., & Hanssen, P. (2016). Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor (Andra upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140693297
  Bok / Antologi
 • Högskolan Dalarna Programhandbok socionomprogrammet.
  Text
 • Högskolan Dalarna VFU-handbok.
  Text