Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
 
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-01

Reviderad 2022-12-01

Socialt arbete med personer med funktionsnedsättning (ASA266)

V3E76 (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Barnes, E. (2016). minority body : a theory of disability (First edition). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-873258-7
  Bok / Antologi
 • Bhaskar, R., & Danermark, B. (2006). Metatheory, Interdisciplinarity and Disability Research: A Critical Realist Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research, 8(4), 278-297. DOI: 10.1080/15017410600914329
  Tidskriftsartikel
 • Hultman, L. (2018). Live life! : young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a child perspective (First edition). Stockholm: Karolinska Institutet. ISBN: 9789178310623
  Bok / Antologi
 • Lindqvist, R. (2020). Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder : medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144124988
  Bok / Antologi
 • Regeringskansliet. (Red.). (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning : och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:26). Regeringskansliet.
  Övrigt:https://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionshinder-a4-webboptimerad.pdf
  Bok / Antologi
 • Simcock, P., & Castle, R. (2016). Social work and disability (First edition). Cambridge: Polity. ISBN: 9780745670201
  Bok / Antologi
 • Strandberg, T. (2018). Case management - relationsarbete inom rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada. I A. Bruhn, & Å. Källström (Red.), Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person (1 uppl., ss. 233-247). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147113118
  Kapitel i bok (antologi)
 • Skönlitterär bok tillkommer.
  Text
 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text