Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-03-06

Grundläggande samhällsekonomi (NA1040)

V3E4A (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Eklund, K. (2020). Vår ekonomi : en introduktion till världsekonomin (15 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144140858
    Bok / Antologi