Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-16

Svenska med didaktisk inriktning I (GSV26X)

V3E43 (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Text och tal
 • Dysthe, O. (Red.). (2003). Dialog, samspel och lärande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144041950
  Bok / Antologi
 • Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2011). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144069166
  Bok / Antologi
 • Gunnarson, H. (2012). Lärarens retorik - om tal och samtal i läraryrket (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099993
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
 • King, S. (2017). Att skriva: en hantverkares memoarer (Valfri utgåva). Stockholm: Albert Bonniers förlag. ISBN: 9789100169947
  Bok / Antologi
 • Lindstedt, I. (2015). Talarens hantverk: att göra framgångsrika presentationer (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144096667
  Läsanvisning:Valda kapitel
  Bok / Antologi
 • Melin, L. (2002). Litterära laborationer: tjugo experiment med text (1 uppl.). Stockholm: Ordfront. ISBN: 9173248835
  Läsanvisning:Kapitel 1. Görs tillgänglig på Learn
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad 2022-06-13 från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Webbsida
 • Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2020-09-17 från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Webbsida
 • Svenska språknämnden. (2016). Språkriktighetsboken (2 uppl.). Malmö: NE. ISBN: 9789175130682
  Bok / Antologi
 • Tillkommer artiklar i kursrummet.
  Text
2. Grammatik och textanalys
 • Blomqvist, P., Lindberg, V., & Skar, G. B. (2016). Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal. Acta Didactica Norge, 10(1), s. 9. DOI: 10.5617/adno.2642
  Tidskriftsartikel
 • Bommarco, B., & Parmenius Swärd, S. (2018). Läsning, skrivande, samtal : textarbete i svenska på gymnasiet (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120805
  Bok / Antologi
 • Holmberg, P., & Karlsson, A. (2019). Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144136981
  Bok / Antologi
 • Ivaniĉ, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language & Education, 18(3), 220-245. DOI: 10.1080/09500780408666877
  Tidskriftsartikel
 • Lagerholm, P. (2008). Stilistik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019604
  Bok / Antologi
 • Lim Falk, M., & Wirdenäs, K. (2018). Skrivande på gymnasiet [Elektronisk resurs]. Perspektiv på skrivutveckling och textkompetens. Hämtad 2020-09-17 från https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/032_utvecklande-skrivundervisning/del_01/.
  Webbsida
 • Lundin, K. (2017). Tala om språk: grammatik för lärarstuderande (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121123
  Bok / Antologi
 • Palmér, A., & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext: enligt Lgr11 och Lgy11 (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127442146
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad 2022-06-13 från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:Tillgänglig på Skolverkets hemsida från juli
  Webbsida
 • Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad 2020-09-17 från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan.
  Webbsida
 • Sturk, E., & Lindgren, E. (2019). Discourses in Teacher's Talk about Writing. Written Communication, 36(4), 503-537. DOI: 10.1177/0741088319862512
  Tidskriftsartikel
 • Tillkommer artiklar i kursrummet..
  Text
3. Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog
 • Ekholm, C. (2019). Epikanalys - en kort introduktion Malmö: Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Kåreland, L. (2021). Skönlitteratur för barn och unga - Historik, genrer, termer, analyser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Lidén, A., Schantz, U. V., & Thorgersen, K. (Red.). (2018). De estetiska ämnenas didaktik: utmaningar, processer och protester (1 uppl.). Stockholm: Stockholm University Press. ISBN: 9789176350638
  Övrigt:[valda kapitel, kan laddas ner från: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/29478]
  Bok / Antologi
 • Warnqvist, Å. (Red.). (2017). Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144107950
  Bok / Antologi
 • SKÖNLITTERATUR:.
  Text
 • Ehn, J. (2020). Hästpojkarna (Valfri upplaga). ISBN: 9789178131761
  Bok / Antologi
 • Gripe, M. (1988). Agnes Cecilia: en sällsam historia (Valfri upplaga). ISBN: 9148516201
  Bok / Antologi
 • Laestadius, A. (2007). SMS från Soppero (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Lange, P. (2017). Frihetszonen (Valfri upplaga). ISBN: 9789132198564
  Bok / Antologi
 • Schiefauer, J. (2011). Pojkarna (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Strandberg, M. (2018). Slutet (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Teller, J. (2012). Om det var krig i Norden (Valfri upplaga). ISBN: 9789187027215
  Bok / Antologi
 • Wahl, M. (2000). Den osynlige (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • BOKSAMTALSARBETE. VÄLJ EN AV NEDANSTÅENDE TITLAR:.
  Text
 • Ardelius, G. (2018). Tjuren från Solna (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Bjärbo, L. (2018). Inuti huvudet är jag kul (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Jägerfeld, J. (2018). Comedy Queen (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Kadefors, S. (2013). Lex bok (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Nilsson, P. (2019). Vill inte, vill (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Satrapi, M. (2015). Persepolis (Valfri upplaga). ISBN: 9789170378300
  Bok / Antologi
 • Dessutom läses gällande ämnesplaner/kursplaner, kunskapskrav och betygskriterier inom respektive skolform. Tillgängliga på: www.skolverket.se.
  Text
 • Tillkommer en vald lättläst ungdomsbok och en vald ungdomsbok ur "Bokprovning", se kursrummet i lärplattformen.
  Text
 • Tillkommer en svensk spelfilm som väljs i samråd med studiegruppen.
  Text
 • Tillkommer skannat material som görs tillgängligt i kursrummet i lärplattformen.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Text och tal
 • Strömquist, S. (2019). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (8 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151102504
  Bok / Antologi
2. Grammatik och textanalys
 • Hultman, T. G. (2010). Svenska Akademiens språklära (1 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113029504
  Bok / Antologi
 • Josefsson, G. (2010). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052045
  Bok / Antologi
 • Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052052
  Bok / Antologi
 • Josefsson, G., & Lundin, K. (2018). Nycklar till grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117591
  Bok / Antologi
3. Barn- och ungdomslitteratur i samhällsdialog