Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-05

Tyska: Processkrivning (GTY2SY)

V3E3R (VT23, 20%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Farhan, C. R., & Nordberg, I. (1998). Ins Deutsche Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144007795
    Bok / Antologi
  • Valfri ordbok, kompendium och nätbaserat material tillkommer..
    Text

Referenslitteratur

  • Hering, A., Matussek, M., & Perlmann-Balme, M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau B1 bis C1 Hueber.
    Bok / Antologi