Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-09

Makroekonomi, introduktion - Distans (NA1025)

V3DZG (VT23, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Fregert, K. (2021). Grundläggande makroekonomi (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151434
    Bok / Antologi