Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-08

Historia III (HI2016)

V3DY4 (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Historiografi, dokumentation och teori
 • Artéus, G. & Åmark, K. (red.). (2012). Historieskrivningen i Sverige. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070438
  Läsanvisning:Urval ca 40 s.
  Bok / Antologi
 • Gustavsson, M. & Svanström, Y. (red.). (2018). Metod : guide för historiska studier. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144107943
  Läsanvisning:Kapitel 1-4, totalt 135 s.
  Bok / Antologi
 • Hagström, C. & Ketola, A. (red.). (2018). Enskilda arkiv. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122441
  Läsanvisning:Kapitel 2-3, totalt 40 s.
  Bok / Antologi
 • Hassing, A. & Vollmond, C. (2018). Historieämnets identiteter och metoder : en introduktion. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121635
  Läsanvisning:Kapitel 5-6, totalt 80 s.
  Bok / Antologi
 • Josephson, P. & Lundgren, F. (red.). (2016). Historia i praktiken. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114132
  Läsanvisning:Urval ca 15 s. Tillhandahålles av lärare.
  Bok / Antologi
 • Paul, H. (2015). Key issues in historical theory. 1 uppl. London: Routledge. ISBN: 9781138802735
  Bok / Antologi
 • Tosh, J. (2000). Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Kap. 8
  Bok / Antologi
 • Österberg, E. (2012). Svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet till 2010. I Artéus, G. & Åmark, K. (red.) Historieskrivningen i Sverige. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 173-211.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Tillkommer kortare texter som tillhandahålles av läraren..
  Text
2. Självvald temakurs
 • TEMA 1: DET NÄRVARANDE FÖRFLUTNA. HISTORIEBRUK OCH MISSBRUK.
  Text
 • Aronsson, P. (red.). (2009). Platser för en bättre värld: Auschwitz. Rubr och röda stugor. Nordic Academic Press.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Horgby, B. & Lindström, D. (2002). Begreppet kulturarv - något för historievetenskapen. Historisk tidskrift, ss. s. 1. Tillgänglig: http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2002-2/pdf/HT_2002-2_308-322_horgby_lindstrom.pdf.
  Läsanvisning:9 s.
  Övrigt:Tema 1
  Tidskriftsartikel
 • Karlsson, K. (1999). Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. Stockholm: Natur och kultur.
  Läsanvisning:Läses i urval, 205 s.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Karlsson, K. & Zander, U. (red.). (2004). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:s. 21-251 i urval, 190 s.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Nordgren, K. (2006). Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Natur & Kultur.
  Läsanvisning:Tema 1
  Övrigt:Doktorsavhandling inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 3, Umeå: Umeå universitet, fakulteten för lärarutbildning, Nationella Forskarskolan i Ped. arbete (207 s/p). http:/www.use.umu.se/digitalAssets/6/6089 avh nordgren.pdp
  Bok / Antologi
 • Rosenzweig, R. & Thelen, D. P. (1998). The presence of the past: popular uses of history in American life. Columbia Univ. Press.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Selling, J. (2004). Det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000. B. Östlings bokför. Symposion.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Willim, R. (2008). Industrial Cool. Humanistiska fakulteten, Lunds Universitet.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • VÄLJ EN AV FÖLJANDE:.
  Text
 • Snickars, P. & Trenter, C. (2004). Det förflutna som film och vice versa: om medierade historiebruk. Studentlitteratur.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • Eller:.
  Text
 • Zander, U. (2006). Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media.
  Övrigt:Tema 1
  Bok / Antologi
 • TEMA 2: TVÅ ASPEKTER AV FÖRINTELSEN.
  Text
 • Almgren, B. (2007). ”Tystnad och åsiktsneutralitet som vetenskaplig svensk standard. Svenska lärosäten i skuggan av nazismen”. I Andersson, L. (red.) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Stockholm: Dialogos, ss. 345-364.
  Läsanvisning:20 s.
  Övrigt:Tema 2
  Kapitel i bok (antologi)
 • Andersson, L. M. & Tydén, M. (2007). Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt. Dialogos.
  Läsanvisning:s. 9-26 (18 s), s. 345-364 (20 s).
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Bauer, Y. (2000). Förintelsen i perspektiv. Natur och Kultur.
  Läsanvisning:Kap. 1, 2, 4 och 5 (100 s).
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Boethius, M. (2001). Heder och samvete. Sverige och andra världskriget. Ordfront.
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Fjelström, R. & Fruitman, S. (2000). Sidor av Förintelsen. Studentlitteratur.
  Läsanvisning:s. 69-95 (27 s), s. 169-184 (16 s), s. 151-168 (18 s).
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Haffner, S. (2002). En tysk mans historia: minnen 1914-1933. Norstedts.
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Levine, P. A. (2000). Förintelsens historiografi i Sverige idag – nytt hopp efter många år av bristande intresse”. I Fjellström, R. & Fruitman, S. (red.) Sidor av Förintelsen. Studentlitteratur, ss. 69-95.
  Läsanvisning:27 s.
  Övrigt:Tema 2
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindbom-Jakobson, M. (2000). ”Förövarens perspektiv”. I Fjellström, R. & Fruitman, S. (red.) Sidor av Förintelsen. Lund: Studentlitteratur, ss. 169-184.
  Läsanvisning:16 s.
  Övrigt:Tema 2
  Kapitel i bok (antologi)
 • Sereny, G. (2000). Vid avgrunden. Från barmhärtighetsmord till folkförintelse. Ordfront.
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Welzer, H. (2007). Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmördare. Daidalos.
  Övrigt:Tema 2
  Bok / Antologi
 • Vetlesen, A. J. (2000). ”Hur ska ondskan förstås?”. I Fjellström, R. & Fruitman, S. (red.) Sidor av Förintelsen. Lund: Studentlitteratur, ss. 151-168.
  Läsanvisning:18 s.
  Övrigt:Tema 2
  Kapitel i bok (antologi)
 • TEMA 3: UNGDOMSKULTURENS UTTRYCKSFORMER I HISTORISK BELYSNING.
  Text
 • Berggren, H. (1995). Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900-1939. Stockholm: Tidens förlag.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Bjurman, E. L. (1995). Barnen på gatan. Stockholm: Tiden.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Frykman, J. (1988). Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinioner. Stockholm: Natur och Kultur.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Horgby, B. (2007). Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969. Stockholm: Carlssons bokförlag.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Sernhede, O. (2006). Ungdom och kulturens omvandlingar. Göteborg: Daidalos.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Schildt, A. & Siegfried, D. (red.). (2006). Between Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in changing European Societies 1960-1980. New York: Berghahn.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • Simonelli, D. (2013). Working Class Heroes. Rock Music and British Society in the 1960s and 1970s. Plymouth: Lexington Books.
  Övrigt:Tema 3
  Bok / Antologi
 • TEMA 4: BILDER AV NORDEN OCH DEN NORDISKA MODELLEN.
  Text
 • Andersson, J. & Hilson, M. (2009). ”Images of Sweden and the Nordic Countries”. Scandinavian Journal of History (temanummer), 34(3), ss. 219-352.
  Övrigt:134 s. Finns på nätet. Tema 4.
  Tidskriftsartikel
 • Glover, N. (2011). National relations: public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970. Lund: Nordic Academic Press.
  Övrigt:Finns som e-bok. Tema 4.
  Bok / Antologi
 • Harvard, J. & Stadius, P. (red.). (2013). Communicating the North. Media Structures and Images in the Making of the Nordic Region. Farnham: Ashgate.
  Övrigt:Finns som e-bok. Tema 4.
  Bok / Antologi
 • Hilson, M. (2008). The Nordic Model: Scandinavia Since 1945. London: Reaktion.
  Övrigt:Finns som e-bok. Tema 4.
  Bok / Antologi
3. Uppsats
 • Lämplig litteratur för uppsatsen väljs i samråd med handledare.
  Text