Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-16

Examensarbete i franska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan (AFR24B)

V3DY2 (VT23, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Litteratur väljs i samråd med ansvarig handledare. / Literature is chosen in consultation with the supervisor.
  Text

Referenslitteratur

 • Lani-Bayle, M. (2006). Écrire une recherche : mémoire ou thèse (3 uppl.). Lyon: Chronique sociale. ISBN: 2850086355
  Bok / Antologi
 • Olsson, H., & Sörensen, S. (2021). Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147140312
  Bok / Antologi
 • Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (Sjunde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133843
  Bok / Antologi