Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-16

Franska II med didaktisk inriktning (GFR2R4)

V3DXZ (VT23, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet II
 • Bourmayan, A., Loiseau, Y., Rimbert, O., et al. (2017). Grammaire essentielle du français, B2 Paris: Éditions Didier.
  Bok / Antologi
 • Valmöjlighet mellan följande två grammatikböcker.
  Text
 • Delatour, Y., Jennepin, D., Léon-Dufour, M., et al. (2004). Nouvelle Grammaire du français Paris: Hachette Education Collection Scolaire.
  Bok / Antologi
 • Wall, K., Béhar, D., Ekman, M., et al. (2014). Den franska grammatiken (Grammatik). Stockholm: Sanoma utbildning.
  Bok / Antologi
 • Eller annan grammatik i samråd med läraren.
  Text
2. Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande
 • Maingueneau, D. (2009). Aborder la linguistique (senaste upplagan). Paris: Seuil. ISBN: 9782757854150
  Bok / Antologi
 • Kompendiematerial, ca. 80 sidor.
  Text
3. Muntlig franska
 • Multimodalt material, tillhandahålles av läraren.
  Text
4. Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900
 • Balzac, de, H. (1999). Père Goriot (senaste upplaga). Paris: Gallimard. ISBN: 2070409341
  Bok / Antologi
 • Beaumarchais, de, C. (2001). Le mariage de Figaro (senaste upplaga). Paris: Flammarion.
  Bok / Antologi
 • Bourel, G., Chevallier, M., Guillausseau, A., et al. (2019). Bescherelle Chronologie de l'histoire de France (2 uppl.). Paris: Hatier. ISBN: 2218998637
  Bok / Antologi
 • Flaubert, G. (1999). Madame Bovary Paris: Libraire Générale Francaise. ISBN: 207041311X
  Bok / Antologi
 • Lafayette, M. (2000). La princesse de Clèves (senaste upplaga). Paris: Folio.
  Bok / Antologi
 • Racine, J. (1998). Phèdre: tragédie (édition présentée, annotée et commentée par Laurence Giavarini et Ève-Marie Rollinat-Levasseur) Paris: Larousse. ISBN: 2-03-871682-X
  Bok / Antologi
 • Voltaire. (2011). Candide Paris: Larousse. ISBN: 2035866014
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik II A
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (senaste upplagan). Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.
  Övrigt:252 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Gy11 Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Multimodalt material, tillhandahålles av läraren..
  Text
6. Språkdidaktik II B
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Cook, V. J. (. J. (2016). Second language learning and language teaching (Fifth edition). New York: Routledge. ISBN: 9780415713801
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Gy2011 Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2022). Lgr22 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Multimodalt material, tillhandahålles av läraren..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet II
 • Eriksson, O., & Tegelberg, E. (1989). Svensk-franska strukturövningar med facit Göteborg: Esselte studium/Akademiförlaget.
  Bok / Antologi
 • Lesot, A. (2013). Bescherelle poche : mieux rédiger (senaste uppl.). Paris: Hatier. ISBN: 9782218952401
  Bok / Antologi
 • Pedersen, J., Spang-Hanssen, E., & Vikner, C. (1980). Fransk universitetsgrammatik (eller senare upplaga). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Riegel, M., Pellat, J., & Rioul, R. (1997). Grammaire méthodique du français (eller senare upplaga). Paris: Presses universitaires de France.
  Bok / Antologi
 • Wall, K., Béhar, D., Ekman, M., et al. (2008). Bonniers franska grammatik II Stockholm: Sanoma utbildning.
  Bok / Antologi
2. Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande
 • Cislaru, G., Claudel, C., & Vlad, M. (2011). L'écrit universitaire en pratique (senaste upplaga). Bruxelles: de Boeck.
  Bok / Antologi
 • Gardes-Tamine, J., & Pellizza, M. (1998). La construction du texte. De la grammaire au style (Senaste upplagan). Paris: Armand Colin.
  Bok / Antologi
 • Garric, N. (2007). Introduction à la linguistique (Senaste upplagan). Paris: Hachette supérieur.
  Bok / Antologi
 • Maingueneau, D., Chiss, J., & Filliolet, J. (2001). Introduction à la linguistique française: Notions fondamentales, Phonétique, Lexique (Senaste upplagan). Paris: Hachette. Coll. « Les Fondamentaux ».
  Bok / Antologi
 • Moeschler, J., & Zufferey, S. (2010). Initiation à la linguistique française (Senaste upplagan). Paris: Armand Collin.
  Bok / Antologi
 • Neveu, F. (2000). Lexique des notions linguistiques (Senaste upplagan). Paris: Nathan Université.
  Bok / Antologi
 • Siouffi, G., & van Raemdonck, D. (2018). 100 fiches pour comprendre la linguistique (senaste upplaga). Paris: Bréal.
  Bok / Antologi
3. Muntlig franska
 • Boyer, H. (2017). Introduction à la sociolinguistique (2 uppl.). ISBN: 9782100762149
  Bok / Antologi
 • Detey, S. (Red.). (2010). Les variétés du français parlé dans l'espace francophone : ressources pour l'enseignement Paris: Ophrys. ISBN: 978-2-7080-1283-7
  Bok / Antologi
 • Reutner, U. (2017). Manuel des Francophonies (Senaste upplagan).
  Bok / Antologi
4. Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900
 • Reuter, Y. (2016). Introduction à l'analyse du roman (4 uppl.). Malakoff: Armand Colin. ISBN: 9782200616809
  Bok / Antologi
 • REKOMMENDERADE ORDBÖCKER:.
  Text
 • (1998). Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts (1 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9172270195
  Bok / Antologi
 • Rey, A., & Rey-Debove, J. (Red.). (2020). petit Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Nouvelle éd. du "Petit Robert" de Paul Robert.). Paris: Le Robert. ISBN: 9782321015468
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik II A
 • (u.å.). Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (CECR). Hämtad 2019-11-08 från http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp.
  Webbsida
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2019). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (7 uppl.). Umeå: Fundo Förlag. ISBN: 9789197558495
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik II B
 • Estling Vannestål, M. (2009). Lära engelska på internet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144050294
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (Sjätte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. (2006). Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik (3 uppl.). Umeå: Fundo. ISBN: 9197558419
  Bok / Antologi