Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-13

Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning (GSS2BM)

V3DVP (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Flerspråkig utveckling hos barn och unga med arabisk bakgrund
 • Albirini, A. (2016). Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, codeswitching, attitudes and identity (1 uppl.). New York: Routledge.
  Läsanvisning:Kapitel 4 + 9
  Bok / Antologi
 • Ganuza, N., & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg -modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat. Nordand, 4-22. DOI: DOI 10.18261
  Tidskriftsartikel
 • Håkansson, G. (2019). Tvåspråkighet hos barn i Sverige (valfri). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116297
  Läsanvisning:kapitel 6 och 7.
  Övrigt:Även den första upplagan, utgiven år 2003, fungerar. I denna gäller kapitlen 7 och 8.
  Bok / Antologi
 • Josefsson, M. (2021). Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige. [Elektronisk resurs]. Göterborgs universitet GUPEA. 98 s. Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/69367.
  E-bok eller PDF
 • Kheirkhah, M., & Cekaite, A. (2017). Siblings as Language Socialization Agents in Bilingual Families. International Multilingual Research Journal, 12(4), 255-272. DOI: 10.1080/19313152.2016.1273738
  Tidskriftsartikel
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Con CD Audio formato MP3). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Valda delar ca 100 s.
  Bok / Antologi
 • Myndigheten för skolutveckling. (2007). Min mage är italiensk - Om deliberativa samtal på temat Fler språk - fler möjligheter, ett projekt vid Myndigheten för skolutveckling. Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a656db4/1553960212594/pdf1944.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Oral, D., & Lund, A. (2022). Mother Tongue Instruction: Between Assimilation and Multicultural Incorporation. Education Sciences, 12(11), s. 774. DOI: 10.3390/educsci12110774
  Tidskriftsartikel
 • Straszer, B., & Wedin, Å. (Red.). (2020). Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Läsanvisning:Kapitel 5, 6, 7, 9, 10,11
  Bok / Antologi
 • Sverige. (2019). För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering : modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789138249185
  Läsanvisning:Läsanvisning: s. 188-207
  Övrigt:tillgänglig online
  Bok / Antologi
 • Takanen, A. (2020). Sörjen som blev (1 uppl.). Stockholm: Albert Bonniers förlag. ISBN: 9789100186258
  Övrigt:Boken finns även som ljudbok samt som översatt till punktskrift.
  Bok / Antologi
 • Tillkommer styrdokument samt material som utdelas i samband med undervisningen, max 100 s.
  Text
2. Text i ungdomsskolan och bedömning av elevtexter
 • Bachman, L. F., & Damböck, B. (2017). Language assessment for classroom teachers (valfri). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780194218399
  Bok / Antologi
 • Holm, L., & Laursen, H. P. (2010). "Migrants and literacy crises. Applied Language Studies". Apples, 5(2), 3-16.
  Tidskriftsartikel
 • Holm, L. (2009). "Who evaluates the evaluation? An analysis of computer-adaptive testing using literacy as an example". Nordic Educational Research, (29), 137-148.
  Tidskriftsartikel
 • Hyltenstam, K., & Lindberg, I. (Red.). (2013). Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Läsanvisning:Kapitlet ”Bedömning i svenska som andraspråk."
  Bok / Antologi
 • Josephson, O. (1991). "Varför en lätt text kan vara svår att förstå". I E. Wijk-Andersson (Red.), Kultur - text - språk: det finns mer i en text än ord ( ss. s. 1). Uppsala: Hallgren & Fallgren i samarbete med Kurssekretariatet Uppsala univ.
  Övrigt:12 s.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Jönsson, K. (Red.). (2009). Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:Kap. 6 och 7 (41 s).
  Bok / Antologi
 • Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande (2 uppl.). Norstedts.
  Bok / Antologi
 • Magnusson, U. 2013. ”Skrivande på ett andraspråk”. I: Hyltenstam K. & Lindberg I. (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplaga. Lund: Studentlitteratur. (s. 633-660)..
  Text
 • Olofsson, M. (Red.). (2010). Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik (valfri). Stockholm: Stockholms universitets förlag. ISBN: 9789176566626
  Läsanvisning:Kapitlet "Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv".
  Bok / Antologi
 • Rubaye, N. A., Danial, B., & Berg, L. (2021). Dalīl al-mudarrisīn fī ṭarāʾiq tadrīs al-ʿarabīyah taṭbīqāt fī tadrīs al-qawāʿid wa-al-adab wa-ṭarāʾiq al-taqyīm (1 uppl.). Djursholm: Dār al-Muná. ISBN: 9789188863058
  Bok / Antologi
 • Saiegh-Haddad, E. "Literacy Reflexes of Arabic Diglossia". I M. Leikin, M. Schwartz, & Y. Tobin (Red.), Current Issues in Bilingualism: Cognitive and socio-linguistic Perspectives ( ss. 43-57). Dordrecht: Springer.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Shohamy. E. & Menken, S. 2015. Language Assessment – Past to Present Misuses and Future Possibilities. In W. Wright, S. Boun, & O. García (eds.) The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Hoboken: Wiley-Blackwel..
  Text
 • Swelem, N. (2008). Al-Arabiyya lughati (Mitt språk är arabiska) (Del 1-6). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Ett urval av textexempel från arabiska skolböcker, motsvarande ca 50 s. tillkommer..
  Text
 • Styrdokument samt multimodala texter och nätbaserat material, motsvarande 120 s.
  Text
3. Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv
 • Abu-Chacra, F. (2009). Arabiska: Grammatik med övningar Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Andersson, L. (2001). Språktypologi och språksläktskap (Con CD Audio formato MP3). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Dahlgren, S. (2005). Arabisk Högspråklig Grammatik Göteborg: Anatole Media.
  Bok / Antologi
 • Källström, R. (2012). Svenska i kontrast: tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Magnus, G., & Tawaefi, L. (1989). Arabiska: en kontrastiv beskrivning Stockholm: Skriptor.
  Bok / Antologi
 • Rubaye, N. A., Danial, B., & Berg, L. (2021). Dalīl al-mudarrisīn fī ṭarāʾiq tadrīs al-ʿarabīyah taṭbīqāt fī tadrīs al-qawāʿid wa-al-adab wa-ṭarāʾiq al-taqyīm (1 uppl.). Djursholm: Dār al-Muná. ISBN: 9789188863058
  Bok / Antologi
 • Qabawa, F. (1994). Al-Mawrid al-nahwi: namadij tatbiqiyya fi al-i’rab wa al-sarf (Den grammatiska källan: praktiska exempel i syntax och grammatisk analys) Damaskus: Dar al-fikr.
  Bok / Antologi
 • Ryding, K. (2005). A Reference Grammar of Modern Standard Arabic Cambridge: Cambridge University Press.
  Bok / Antologi
 • Straszer, B., & Wedin, Å. (Red.). (2020). Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133065
  Bok / Antologi
4. Flerspråkighet, kulturmöten och migration
 • Eastmond, M., & Åkesson, L. (Red.). (2007). Globala familjer: transnationell migration och släktskap Hedemora: Gidlunds.
  Bok / Antologi
 • Kasselias Wiltgren, L. (2017). Etnicitet som resurs i skolan (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:[Valda delar läses, ca 120 s.]
  Bok / Antologi
 • Karrebaek, M. S. (2012). “What's in Your Lunch Box Today?”: Health, Respectability, and Ethnicity in the Primary Classroom. Journal of Linguistic Anthropology, 22(1), 1-22. DOI: 10.1111/j.1548-1395.2012.01129.x
  Tidskriftsartikel
 • Kheirkhah, M. (2016). From family language practices to family language policies : children as socializing agents (1 uppl.). Linköping: Linköping University, Department of Thematic Studies. ISBN: 9789176857946
  Läsanvisning:60 s
  Bok / Antologi
 • Meral, K. (2019). Pojken som följer sin skugga (1 uppl.). Helsingborg: Hoi Förlag. ISBN: 9789176970928
  Övrigt:Boken finns även som ljudbok
  Bok / Antologi
 • Schalley, A., & Eisenchlas, S. (Red.). (2020). Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors (1 uppl.). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
  Läsanvisning:[Valda delar läses, ca 100 s.]
  Bok / Antologi
 • Stier, J., & Sandström Kjellin, M. (2009). Interkulturellt samspel i skolan Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Straszer, B., Rosén, J., & Wedin, Å. (2020). Imagining the homeland: mother tongue tuition in Sweden as transnational space. Journal of Multicultural Discourses, 15(1), 42-60. DOI: 10.1080/17447143.2020.1726932
  Tidskriftsartikel
 • Wernesjö, U. (2019). Across the threshold: negotiations of deservingness among unaccompanied young refugees in Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(2), 389-404. DOI: 10.1080/1369183x.2019.1584701
  Tidskriftsartikel
 • Zakharia, Z., & Menchaca Bishop, L. (2012). Towards Positive Peace through Bilingual Community Education: Language Efforts of Arabic-speaking Communities in New York. I O. García, Z. Zakharia, & B. Otcu (Red.), ). Bilingual Community Education and Multilingualism: Beyond Heritage Languages in a Global City ( ss. 169-189). Bristol: Multilingual Matters.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Tillkommer styrdokument samt material som utdelas i samband med undervisningen, max 100 s.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Flerspråkig utveckling hos barn och unga med arabisk bakgrund
2. Text i ungdomsskolan och bedömning av elevtexter
 • Schissel, J. (2019). Social Consequences of Testing for Language-minoritized Bilinguals in the United States (valfri). Multilingual Matters.
  Bok / Antologi
3. Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv
4. Flerspråkighet, kulturmöten och migration