Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-17

Ledarskap (PA1047)

V3DT8 (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Northhouse, P. (2021). Leadership: Theory and Practice. (9 uppl.). SAGE Publications, inc. ISBN: 9781071856611
    Bok / Antologi
  • Övrigt material/texter läggs ut på LEARN..
    Text