Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-19

Kunskap, lärande och bedömning (GPG2RR)

V3DQZ (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151045
  Bok / Antologi
 • Blomström, V., & Persson, C. (2021). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144152080
  Bok / Antologi

Delkurser

1. Kunskap och lärande
 • Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap.
  Myndighetspublikation
 • Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127121652
  Bok / Antologi
 • Insulander, E., & Selander, S. (Red.). (2021). Att bli lärare (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147143467
  Bok / Antologi
  Alternativ litteratur
  • Insulander, E., & Selander, S. (Red.). (2018). Att bli lärare (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122851
   Bok / Antologi
 • Kontio, J., & Lundmark, S. (Red.). (2021). Yrkesdidaktiska dilemman (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127828254
  Bok / Antologi
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2020). Lärande, skola, bildning (5 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827974
  Bok / Antologi
 • Rapporter och bokkapitel tillkommer (pdf).
  Text
2. Vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Bok / Antologi
 • Dimenäs, J. (2020). Vetenskap och beprövad erfarenhet: forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147129188
  Bok / Antologi
 • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html.
  Myndighetspublikation
 • Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.
  Text
3. Bedömning och betygssättning
 • Gustavsson, A., Måhl, P., & Sundblad, B. (2012). Betygssättning: en handbok (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099498
  Bok / Antologi
 • Insulander, E., & Selander, S. (Red.). (2021). Att bli lärare (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147143467
  Bok / Antologi
  Alternativ litteratur
  • Insulander, E., & Selander, S. (Red.). (2018). Att bli lärare (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122851
   Bok / Antologi
 • Jönsson, A. (2020). Lärande bedömning (5 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104171
  Bok / Antologi
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Red.). (2020). Lärande, skola, bildning (5 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827974
  Bok / Antologi
 • Ämnesdidaktisk litteratur om bedömning samt aktuella styrdokument tillkommer.
  Text