Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-19

Spanska II med didaktisk inriktning (GSP2FQ)

V3DPQ (VT23, 100%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2003). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningsbok Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2011). Gramática didáctica del español Madrid: SM.
  Bok / Antologi
 • Gutiérrez Araus, M. (2014). Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua Arco libros.
  Bok / Antologi
2. Akademiskt skrivande
 • Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056456
  Bok / Antologi
 • Regueiro Rodríguez, M. L., & Sáez Rivera, D. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos (2 uppl.). Madrid: Arco/Libros. ISBN: 9788476358696
  Bok / Antologi
 • Selden, R., Widdowson, P., & Brooker, P. (2001). La teoría literaria contemporánea (3 uppl.). Barcelona: Ariel. ISBN: 9788434425040
  Bok / Antologi
 • Kompendium med olika texter (ca. 75 s).
  Text
3. Språklig variation i den spansktalande världen
 • García Mouton, P. (1994). Lenguas y dialectos de España Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Medina López, J. (1999). Historia de la lengua española I Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Ramírez Luengo, J. L. (2007). Breve historia del español de América Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Annat material: digitala publikationer och kompendium innehållande vetenskapliga artiklar (150 s).
  Text
4. Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig - nutid)
 • Fernán-Gómez, F. (2016). Las bicicletas son para el verano Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi
 • Gopegui, B. (2014). El comité de la noche Barcelona: Random House.
  Bok / Antologi
 • Martín Gaite, C. (2009). El cuarto de atrás Madrid: Siruela.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • (2006). El laberinto del fauno (Guillermo del Toro) [Film].
  Film (fysisk)
 • (2014). Hermosa Juventud (Jaime Rosales) [Film].
  Film (fysisk)
 • (1995). Tierra y libertad / Land and freedom (Ken Loach) [Film].
  Film (fysisk)
5. Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid)
 • Bollaín, I. (Regissör). (2010). También la lluvia [Film].
  Film (fysisk)
 • Brechner, Á. (Regissör). (2018). La noche de 12 años [Film].
  Film (fysisk)
 • Ferré, R. (1998). Maldito amor (Eller senare). New York: Vintage Español.
  Övrigt:Finns också som E-Book
  Bok / Antologi
 • José Miguel, J. M. (2010). Antología crítica del cuento hispanoamericamo del siglo XX (1920-1980) 2. La gran síntesis después (Senaste upplagga). Madrid: Alianza.
  Bok / Antologi
 • Oviedo, J. M. (2002). Antología crítica del cuento hispanoamericamo del siglo XX (1920-1980) 2. La gran síntesis después (Eller senare). Madrid: Alianza.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios (Senaste upplaga). Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Puig, M. (2006). El beso de la mujer araña (Eller senare). Barcelona: Seix Barral.
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik II A
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (2016). Tredjespråkinlärning (1 uppl.). Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Läsanvisning:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Läsanvisning:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Jönsson, A. (2017). Lärande bedömning (4 uppl eller senare). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104171
  Läsanvisning:[utvalda delar]
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning.. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (Lgr22). Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Läsanvisning:[utvalda delar]
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik (5 uppl eller senare). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140691507
  Bok / Antologi
 • Annat multimodalt material (ca. 200 sidor).
  Text
7. Språkdidaktik II B

Referenslitteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Butt, J., & Benjamin, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish McGraw-Hill.
  Bok / Antologi
 • Falk, J., & m fl. (1994). Modern spansk grammatik Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2003). Nuevo manual de español correcto (Tomo I y II) Madrid: Editorial: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (Red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser) Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • López García, Á. (2005). Gramática cognitiva para profesores de español L2: cómo conciben los hispanohablantes la gramática Madrid: Arco Libros.
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
2. Akademiskt skrivande
 • Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis (1 uppl.). Barcelona: Gedisa. ISBN: 9788474328967
  Bok / Antologi
 • Montolío Durán, E. (Red.). (2000). Manual práctico de escritura académica (vol. II) (1 uppl.). Barcelona: Ariel. ISBN: 9788434428683
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios (1 uppl.). Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 9788467036916
  Bok / Antologi
 • Sullà Álvarez, E. (1993). Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX (1 uppl.). Barcelona: Crítica. ISBN: 9788474237887
  Bok / Antologi
3. Språklig variation i den spansktalande världen
 • Alvar, M. (Red.). (2000). Manual de dialectología hispánica. El Español de América Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Alvar, M. (Red.). (1999). Manual de dialectología hispánica. El español de España Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Phaires, D. (2007). Breve historia de la lengua española London: The University of Chicago Press.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23 uppl.). Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas (2 uppl.). Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Torrens Álvarez, M. J. (2007). Evolución e historia de la lengua española Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • VV. AA. (2010). Diccionario de americanismos (2 uppl.). Madrid: Santillana.
  Övrigt:https://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer
  Bok / Antologi
4. Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig - nutid)
 • Beevor, A. (2011). La Guerra Civil española Barcelona: Planeta.
  Bok / Antologi
 • Brown, G. (2008). Historia de la literatura española. 6/1. El siglo XX (del 98 a la Guerra Civil) Barcelona: Ariel.
  Bok / Antologi
 • Miguel, S. (1997). España: Historia, literatura y arte Malmö: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (2004). Cómo leer textos literarios Madrid: Edaf.
  Bok / Antologi
5. Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid)
 • Álvarez-Solar, M. C., & Fonseca, E. (2006). Sociedad y cultura en América Latina (Senaste upplaga). Bergen: Fagbokforlaget.
  Bok / Antologi
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J., & Vidales, C. (2009). América Latina (Senaste upplaga). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  Bok / Antologi
 • Castro, A., & Jiménez Tornatore, E. (Red.). (2013). Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas (Senaste upplaga). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (1996). Cómo leer textos literarios : el equipaje del lector (Senaste upplaga). Madrid: EDAF.
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. L. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana. (Senaste upplaga). Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik II A
 • Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Hämtad från https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4.
  Myndighetspublikation
 • Jönsson, A. (2017). Prov eller bedömning? Att tolka och använda provresultat och omdömen (1 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140697226
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. Å. (2016). Undervisning i teori och praktik (6 uppl.). Fundo Förlag. ISBN: 9789197558488
  Bok / Antologi
 • Malmberg, P. (2000). I huvudet på en elev (1 uppl.). Stockholm: Bonnier utbildning. ISBN: 9162228013
  Bok / Antologi
7. Språkdidaktik II B