Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-24

Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning (GKI244)

V3DKS (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Kompendium med autentiskt material / Compendium with authentic text material (200 s/p).
    Text

Referenslitteratur

  • Everson, M. E., & Xiao, Y. (Red.). (2011). Teaching Chinese as a foreign language : theories and applications (2 uppl.). Boston: Cheng & Tsui. ISBN: 9780887277948
    Bok / Antologi
  • Xing, J. Z. (2006). Teaching and learning Chinese as a foreign language : a pedagogical grammar (1 uppl.). Hong Kong: Hong Kong University Press. ISBN: 9789622097629
    Bok / Antologi