Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-25

Examensarbete i kinesiska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan (AKI25K)

V3DKJ (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur väljs i samråd med uppsatshandledaren. / Literature is chosen in cooperation with the thesis supervisor.
    Text

Delkurser

1. Examensarbete, del 1
2. Examensarbete, del 2

Referenslitteratur

  • Gibaldi, J. (2009). MLA Handbook for writers of research papers (7 uppl.). New York: Modern Language Association of America. ISBN: 978-1-603-29024-1
    Bok / Antologi
  • Denscombe, M. (2017). good research guide : for small-scale social research projects (Sixth edition.). London: Open University Press. ISBN: 9780335226863
    Bok / Antologi

Delkurser

1. Examensarbete, del 1
2. Examensarbete, del 2