Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-02

Italienska C: Italiensk språkvetenskap (GIT2GW)

V3DGN (VT23, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Dardano, M. (2017). Nuovo manualetto di linguistica (2 uppl.). Bologna: Zanichelli. ISBN: 9788808220981
    Bok / Antologi
  • Didaktiskt material tillhandahålles av läraren under kursens gång.
    Text